Για να κάνετε έλεγχο επικοινωνιών (Handshake) στο POS παρακαλούμε επιλέξτε παρακάτω τον οδηγό, ανάλογα με το μοντέλο που διαθέτετε.